FASTIGHETSPRIS

FASTIGHETSPRISER

I samband med köp eller försäljningar av fastigheter, eller i samband med värderingar är det av yttersta vikt att utgå från ett bra referensmaterial gällande utförda försäljningar.Lant- och skogsbruk – en unik databas över referenspriser

InfoTrader ger tillgång till en unik tjänst för försäljningsstatistik över lant- och skogsbruk. Statistiken avser både lagfarna köp och köp genomförda via fastighetsregleringar under valfri period.


Fastighetspris Lantbruk visar:
- Endast fastigheter som varit ute på den öppna marknaden
- Hur fastigheten såg ut vid försäljningstillfället
- Både lagfarna köp och överlåtelser via fastighetsregleringar
- Köpeskillingar på stora egendomar


Det finns filtreringsfunktioner för att:
- Välja geografiskt område (hela landet, län, kommun)
- Söka försäljningar under viss tidsperiod
- Söka fastigheter inom viss storlek
- Ta fram skogs- respektive jordbruksdominerade fastigheter


Exempel på vidare filtreringsfunktioner och djupare analys:
- Skogs-, åker-, betes- eller byggnadsdominerat
- Bonitet, andel äldre skog, andel kalmark
- Färdiga grafer, trender för kr/ha skog, kr/m3sk samt kr/ha åker
- Utskriftsvyer anpassade för A4
- Noteringar om fysisk eller juridisk säljare samt typkod 110/120
- Mäklare

Köpen redovisas på en karta

Källor

Samtliga objekt i databasen är genomgångna av auktoriserade värderingsmän från vår samarbetspartner i datainsamlingen, Forum Fastighetsekonomi AB.

Värdering av småhus och bostadsrätter

Utöver att ha ett bra referensprismaterial i tjänsterna ovan kan vi även hjälpa dig med automatiska datavärderingar som väger in en mängd olika parametrar i dessa algoritmer för att komma fram till en aktuell värdering av en specifik fastighet eller bostadsrätt. På så sätt får du en relevant värdering inom ett par sekunder!


Med hjälp av en fastighetsbeteckning eller adress kan du datavärdera småhus. Tjänsten bygger på statistik kring Sveriges alla försäljningar samt algoritmer för att räkna ut dagens värde på fastigheten.
Med hjälp av en adress, våningsplan och ytan kan du värdera en bostadsrätt och även få aktuella ekonomiska analyser och rapporter gällande den bostadsrättsföreningen bostadsrätten ingår i.

Ett axplock av kunder

Södra Skogsägarna, Holmen Skog och Norra Skog.

Källor

Vår värderingstjänst tillhandahålls i samarbete med vår partner Värderingsdata AB.